Targo Polska sp. z o.o. posiada wszelkie dokumenty niezbędne do realizacja powierzonych nam zadań
logistyczno-transportowych na terenie kraju.

Licencja na wykonywanie transportu

Ubezpieczenie OC

Krajowy Rejestr Sądowy

Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP

Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON

Certyfikat systemu GMP+ B4 – GMP+ 014267